Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 525/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządza się co następuje:

§ 1. Stosownie do Uchwały Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 r. dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura


 

 

DOCXUzasadnienie 525/2020.docx

PDFZalacznik1 525/2020.pdf