Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.11.2020

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 19 listopada 2020r.:

PDFXX.240.2020 w sprawie określena wysokości stawek podatku od nieruchomiści.pdf
PDFXX.241.2020 w sprawie przyjęca prgramu współpracy Gmny Krapkowice z organzacjmi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pżytku publiczego na 20121 rok.pdf
PDFXX.242.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr. IV.48.2019 z dnia 21 luteo 2019 r. w sprawie szczegółowych warunkw przyznawania i odpłatności za usłgi opiekuńcze i specalistycne usługi opiekuńcze.pdf
PDFXX.243.2020 w sprawie zminy uchway Nr X.107.2019 Rady Miejskiej w Krkowicach z dnia 22 siepnia 2019r. w sprawe określena przystanków autobusowych na tnie Gmny Krapkowice.pdf
PDFXX.244.2020 w sprawie zaliczeia drogi ul. 1000 lecia zlokalizowanej na dzałkach nr 174.15 z k.m5 oraz zk,m5 w Krpkowicach do kategori dróg gminnych.pdf
PDFXX.245.2020 w sprawie zmiany budzetu gminy Krakowice na 2020 rok.pdf
PDFXX.246.2020 w sprawe zmiany wieloletniej prognzy finansowej.pdf
PDFXX.247.2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o trej ow w art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia8 marca 2013 r.o przeciwdziałaniu nadmienym opóźniniom w trnsakcjach handlwych.pdf
PDFXX.248.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzącyc w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowce.pdf
PDFXX.249.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf
PDFXX.250.2020 w sprawe wyrażena zgody na nieodpłatne nabycie nieruchoości.pdf
PDFXX.251.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłtne nabycie nieruchomości.pdf
PDFXX.252.2020 w sprawe nadana nazw ulic.pdf
PDFXX.253.2020 w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscwego planu zagospodarowania przetrzennego części wsi Rogów Opolskiw rejonie ul. Oplskiej i Leśnej.pdf
PDFXX.254.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.pdf
PDFXX.255.2020 w sprawie przystąpenia do sporządzenia zniany miescowego planu zagospodarowania pzestrzennego teren częsi mista Krapkowic.pdf