Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.08.2020 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 13.08.2020 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)  

zwołuję na dzień 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15oo
w Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7

XVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.

3. Zakończenie  XVIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                   /-/ Bernard Friedla

Załącznik:
PDFProjekt w spr. określenia zasad udzielania i rozlicz. dotacji celow. na realiz. zadań w ramach projektu pn Likwidacja indywid wysokoemis.pdf