Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 12.03.2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.03.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV w wykonaniu kablowym podziemnym wraz z kanalizacją rur osłonowych, na działkach nr 149/2, 146/2, 260/2, 149/6, 150/6, 150/3 k.m.5; 399/2, 451, 507/1, 479 k.m.8; 148, 143/3 k.m.3; 27, 28, 3 k.m.12; 28/54, 84/2, 60 k.m.7 obręb Krapkowice.