Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2020 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Prowadzenie tzw. "Banku Żywności";
2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
10. turystyki i krajoznawstwa;
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 14:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, parter Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

Do pobrania:
PDFZarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 312.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r..pdf
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2020
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  31-01-2020 12:59
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  05-02-2020 08:12
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 99
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl