Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia  7 stycznia  2020 r.
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

Przedmiot konsultacji:
Lokalizacja nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców na temat proponowanych lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji:  13 stycznia 2020 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 24 stycznia 2020 r.

Forma konsultacji:
umożliwieniu mieszkańcom gminy Krapkowice wyrażenia opinii w zakresie objętym konsultacjami w formie ankiet lub głosowania internetowego.

Głosowanie odbywa się poprzez:
-
złożenie ankiety w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 lub w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 lub w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1;

- za pośrednictwem strony internetowej www.krapkowice.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, tel. 77 44 66 823.

Zarządzenie wraz z załącznikami dostępne jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl

Załączniki:

PDFZarządzenie 287_2020 w sprawie konsultacji cmentarze.pdf

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

Sprawozdanie:

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych 28 01 2020 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2020
  przez: Tina Juchniewicz
 • opublikowano:
  23-01-2020 12:47
  przez: Tina Juchniewicz
 • zmodyfikowano:
  28-01-2020 13:40
  przez: Tina Juchniewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 66
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl