Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania Komisji mającej za zadanie ustalenie wyników głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję mającą za zadanie obliczenie wyników głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach przeprowadzonych w dniach 13 - 24 stycznia 2020 r. w składzie: 1. II Zastępca Burmistrza Krapkowic – Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji,
2. Franciszek Glombica – Członek Komisji,
3. Tina Juchniewicz – Członek Komisji,
4. Adam Ziaja – Członek Komisji,
5. Tomasz Ślęzak - Członek Komisji,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

DOCXZałącznik nr ata 293/2020.docx