Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach 19 grudnia 2019 roku:
PDFUchwała nr XIII-152-2019 w spr. uchwalenia budz. na 2020 r.pdf
PDFUchwała nr XIII 153 2019 w spr. uchwalenia wpf na 2020.pdf
PDFUchwała nr XIII-154-19-w spr.zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała nr XIII-155-19--plan pracy k.rewizyjnej na 2020.pdf
PDFUchwała XIII-156-2019 ws. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.pdf
PDFUchwała XIII-157-2019 ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 r..pdf
PDFUchwała nrXIII-158-19- w spr.strefy parkowania.pdf
PDFUchwała nr XIII-159-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nrXIII-160-19-w sprawie dotacji Opole 2020.pdf
PDFUchwała nrXIII-161-19-w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 14 istopada 2019 r..pdf
PDFUchwała nrXIII-162-19- w spr.przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami na 2020 rok.pdf
PDFUchwała nr XIII_163_2019 - w spr.przyjęcia Pl. Odnowy Wsi Rogów Opol. na lata 2018-2025.pdf
PDFUchwała nrXIII_164_2019 zmiana mpzp pomiędzy ul. Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.pdf
PDFUchwała nr XIII-165-19- ws. ekonomicznego usamodzielnienia na rok 2019.pdf
PDFUchwała nrXIII-166-19- w sprawie zmiany stawek za zajęcie pasa drogi.pdf
PDFUchwała nr XIII-167-19--regulamin cmentarza komunalnego.pdf
PDFUchwała nrXIII-168-19- w spr. zmiany cen biletów.pdf
PDFUchwała nrXIII-169-19- w spr. sondażu.pdf
PDFUchwała nrXIII-170-19--petycja w spr.podniesienia wys.dotacji celowej dla żłobów..pdf
PDFUchwała nrXIII-171-19-w spr. ceny paliwa.pdf