Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 z póżn.zm.)

zwołuję na dzień 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XIV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 19.12.2019 r.
4. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.8 porządku  obrad.
5. Wybór Przewodniczącego  Rady Miejskiej- projekt uchwały nr 1 z dnia 31.12.2019 r.
6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1) projekt uchwały nr 2 z dnia 30.12.2019 r.  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty;

  2) projekt uchwały nr 3 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:

-projekt uchwały nr 4 z dnia  30.12.2019 r.- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok;

-projekt uchwały nr 5 z dnia 30.12.2019 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

-projekt uchwały nr 6 z dnia  31.12.2019 r.  - w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej   w Krapkowicach.

8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.4 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
10. Zakończenie  XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Żyłka

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w spr.wybory przewodniczącego -.pdf
PDFprojekt uchwały nr 2 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za odpady .pdf
PDFprojekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV-506-2018.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr XIII 152 2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany wpf z 09.01.2020.zip.x..pdf
PDFProjekt nr 6 w sprawie zmiany uchwały XI_127_2019.pdf