Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic.

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 4 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) i art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2019 r. odwołuję Pana Romualda Haraf ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ KRAPKOWIC

/-/ Andrzej Kasiura