Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia z dnia 12.12.2019

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 12.12.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilenia budynku handlowego przy ul. Drzymały w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 405/3, 404/1, 403/1, 417/1, 418/6, 399/1 k.m.8 obręb Krapkowice.