Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stawki podatków i opłat lokalnych

PDFUchwała XII-132-2019r. z 21.11.2019r.-uchylenie uchwały w sprawie opłaty za psa.pdf
PDFUchwała XXXI-373-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości-BIP.pdf
PDFUchwała XII-131-2019 z 21.11.2019r. - zwolnienia w podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała XI-119-2019 w sprawie zmiany uchwały - inkasenci.pdf
PDFUchwała XXXI-374-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych-BIP.pdf
PDFDL-1 Deklaracja na podatek Leśny.pdf
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podleganących opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
PDFIL -1 Informacja o lasach.pdf
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3 Załącznik do infrmacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf
PDFZIR-2 Załacznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf
PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podleganących opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf

Pliki do edycji:
DOCXinformacja-o-gruntach-ir-1.docx
DOCXinformacja-o-lasach-il-1.docx
DOCXdeklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.docx
DOCXdeklaracja-na-podatek-rolny.docx
DOCXdeklaracja-na-podatek-lesny.docx
DOCXinformacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych-in-1-doc-135821-www.gdansk.pl.docx
DOCXzałącznik-zil-3.docx
DOCXzałącznik-zil-1.docx
DOCXzałącznik-zil-2.docx
DOCXzałącznik-zdl-1.docx
DOCXzałącznik-zdl-2.docx
DOCXzalacznik-zir-1.docx
DOCXzalacznik-zir-2.docx
DOCXzalacznik-zir-3.docx
DOCXzalacznik-zin-2.docx
DOCXzalacznik-zin-3.docx
DOCXzalacznik-zdr-2.docx
DOCXzalacznik-zin-1.docx
DOCXzalacznik-zdn-2-.docx
DOCXzalacznik-zdr-1.docx
DOCXzalacznik-zdn-1-.docx