Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2215 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pani Joanny Tomala nauczyciela Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 1) mgr Jolanta Myśluk – przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji;
2) Janusz Iwaniak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu;
3) Grażyna Chmielewska - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach;
4) mgr Agata Juszczyk– Ekspert;
5) mgr Jolanta Momot– Ekspert;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miastai Gminy w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDF   Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.pdf