Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 230/2019.pdf

PDFZalacznik2 230/2019.pdf

PDFZalacznik3 230/2019.pdf

PDFZalacznik4 230/2019.pdf

PDFZalacznik5 230/2019.pdf

PDFZalacznik6 230/2019.pdf

PDFZalacznik7 230/2019.pdf

PDFZalacznik8 230/2019.pdf

PDFZalacznik9 230/2019.pdf

PDFZalacznik10 230/2019.pdf

PDFZalacznik11 230/2019.pdf

PDFZalacznik12 230/2019.pdf

PDFZalacznik13 230/2019.pdf

PDFZalacznik14 230/2019.pdf

PDFZalacznik15 230/2019.pdf

PDFZalacznik16 230/2019.pdf

PDFZalacznik17 230/2019.pdf