Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach  26 września 2019 roku:
PDFUchwała nr XI-109-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (103,68KB)
PDFUchwała nr XI-110-2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice.pdf (2,79MB)
PDFUchwała nr XI-111-2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służenbnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność gminy Krapkowice.pdf (104,56KB)

PDFUchwała nr XI-112-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf (105,01KB)
PDFUchwała nr XI-113-2019 w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf (104,86KB)
PDFUchwała nr XI-114-2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (400,09KB)
PDFUchwała nr XI-115-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok.pdf (1,29MB)

PDFUchwała nr XI-116-2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (440,28KB)
PDFUchwała nr XI-117-2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom organizacyjnym.pdf (106,29KB)
PDFUchwała nr XI-118-2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (109,99KB)
PDFUchwała nr XI-119-2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (106,51KB)
PDFUchwała nr XI-120-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole.pdf (103,42KB)
PDFUchwała nr XI-121-2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice.pdf (104,57KB)
PDFUchwała nr XI-122-2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf (216,93KB)
PDFUchwała nr XI-123-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (103,96KB)
PDFUchwała nr XI-124-2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (107,88KB)
PDFUchwała nr XI-125-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf (3,30MB)
PDFUchwała nr XI-126-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie węzła autostradowego Opole-Południe w Dąbrówce Górnej.pdf (1,04MB)
PDFUchwała nr XI-127-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach.pdf (518,41KB)
PDFUchwała nr XI-128-2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z osprzętem pompy zanurzeniowej z osprzętem i umundurowania osobistego strażaka.pdf (103,82KB)
PDFUchwała nr XI-129-2019 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.pdf (244,58KB)