Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019poz. 869) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 187/2019.pdf

PDFZalacznik2 187/2019.pdf

PDFZalacznik3 187/2019.pdf

PDFZalacznik4 187/2019.pdf

PDFZalacznik5 187/2019.pdf

PDFZalacznik6 187/2019.pdf

PDFZalacznik7 187/2019.pdf

PDFZalacznik8 187/2019.pdf

PDFZalacznik9 187/2019.pdf

PDFZalacznik10 187/2019.pdf

PDFZalacznik11 187/2019.pdf

PDFZalacznik12 187/2019.pdf

PDFZalacznik13 187/2019.pdf

PDFZalacznik14 187/2019.pdf

PDFZalacznik15 187/2019.pdf

PDFZalacznik16 187/2019.pdf

PDFZalacznik17 187/2019.pdf

PDFZalacznik18 187/2019.pdf

PDFZalacznik19 187/2019.pdf