Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2019 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 4 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się od dnia 01.09.2019 r. do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach Panią Celinę Klimowicz. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura