Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 12.08.2019 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1500 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

X  NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

                                                             

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krapkowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

3) w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

3.  Zakończenie  X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach...

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            /-/ Arnold Joszko

Załączniki:
PDFProjekt nr 1 uchwała w sprawie współdziałania Gminy Krapkowice i PKS.pdf
PDFProjekt nr 2 uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf
PDFProjekt nr 3 uchwała w sprawie ustalania cen za przejazdy.pdf