Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb zasilenia budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Głowackiego, Podgórnej i Drzymały w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 245, 353/5, 361/2, 362/2, 355, 407/5, 407/3, 405/3 k.m.8 obręb Krapkowice.