Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu niskiego ciśnienia dla potrzeb zasilenia restauracji przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 277/3, 277/12, 277/15, 277/14, 277/10, 277/4 k.m.5 obręb Krapkowice.