Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Procedurę realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 i obowiązuje w procedurze podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2020 i lata następne. § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 172/2019.pdf