Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 przez osoby uprawnione do uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w okresie od dnia 2 sierpnia 2019 r. do dnia 10 września 2019 r. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2019 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura