Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 157 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do przekazywania informacji ...

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 11, art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm. ), zarządzam , co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, upoważniam niżej wymienionych pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego: 1) Agnieszka Wojtkiewicz2) Małgorzata Szarek 3) Sylwia Piskozub 4) Martina Majer 5) Małgorzata Nowakowska 6) Małgorzata Konik 7) Iwona Pocełujko
§ 2. Upoważnienia udziela się na czas zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice . § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach . § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura