Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 03.07.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 269/1, 271 i 272 k.m.8 obręb Krapkowice.