Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 27 czerwca 2019 roku:
PDFUchwała nr VIII-83-2019-w spr. udzielenia wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr VIII-84-2019 zatw. spr. z 27.06.2019.zip.x.pdf
PDFUchwała nr VIII-85- 2019 w sprawie absolutorium za 2018 z dn.27.06.2019.zip.x..pdf
PDFUchwała nr VIII-86-2019-w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała nr VIII-87-2019 w sprawie zmiany mpzp w rejonie Parkowej, Kozielskiej i Prudnickiej.pdf
PDFUchwała nr VIII-88-2019 w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. wsi Żywocie.pdf
PDFUchwała nr VIII-89-2019 w sprawie przystąpienia do zmiany m.p.z.p. dla wsi Steblów.pdf
PDFUchwała nr VIII-90-2019 w spr.Odnowa Wsi Żywocice.pdf
PDFUchwała Nr VIII-91-2019 w sprawie emisji obligacji z dn. 27.06.2019.zip.x..pdf
PDFUchwała nr VIII-92-2019-w spr. wyr. zgody na nieodpł nabycie nier..pdf
PDFuchwała Nr VIII-93-2019 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr VIII-94-2019- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpie.pdf
PDFUchwała nr VIII-95-2019-w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.pdf
PDFUchwała Nr VIII-96-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 r z dnia 27.06.2019.zip.x..pdf
PDFUchwała Nr VIII-97-2019 w sprawie zmiany wpf z 27.06.2019.zip.x..pdf
PDFUchwała nr VIII-98-2019 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2018 r. zip.x..pdf
PDFUchwała nr VIII-99-2019 dot zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.zip.x.pdf
PDFUchwała Nr VIII-100-2019 w sprawie zmiany uchw. dot. pożyczki długoterm.zip.x..pdf
PDFUchwała nr VIII-101-2019- -zespół ds.ławników..pdf
PDFUchwała nr VIII-102-2019 w sprawie mpzp pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach.pdf