Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z dnia 31.05.2019 r.

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś przyjazna mieszkańcom”. Okres realizacji zadania od 10 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego na rzecz wsi Żużela podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty można zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela”).

Załączniki:
PDFInformacja.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  31-05-2019 10:32
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  04-07-2019 09:31
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 783
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl