Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RAPORT O STANIE GMINY KRAPKOWICE

RAPORT O STANIE GMINY jest instytucją prawną, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Instytucja raportu o stanie miasta uregulowana została w przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z powyższym, Burmistrz Krapkowic co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Krapkowicach raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii, polityk, programów, uchwał i budżetu obywatelskiego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Krapkowice do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.


PDFRaport o stanie Gminy Krapkowice za rok 2020.pdf
PDFInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2020 r.pdf
PDFZgłoszenie udzialu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Krapkowica za 2020 r.pdf


PDFRaport o stanie Gminy Krapkowice za rok 2019.pdf
PDFInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2019r.pdf
PDFZgłoszenie udzialu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Krapkowica za 2019 r.pdf


PDFRaport o stanie Gminy Krapkowice za 2018 rok.pdf
PDFInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2018r.pdf
PDFZgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Krapkowica za 2018 r..pdf