Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

RAPORT O STANIE GMINY KRAPKOWICE

RAPORT O STANIE GMINY jest nową instytucją prawną, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Instytucja raportu o stanie miasta uregulowana została w przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. W ust. 3 przepisu ustawodawca wskazał, że rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Zgodnie z powyższym, Burmistrz Krapkowic co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Krapkowicach raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii, polityk, programów, uchwał i budżetu obywatelskiego za rok 2018.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Krapkowice do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.

Gmina Krapkowice położona jest w powiecie krapkowickim. Rozciąga się po obu stronach Odry w środkowej części powiatu krapkowickiego. Jest usytuowana na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych – zbiegają się tu drogi krajowe nr 45 Opole – Racibórz oraz nr 409 Strzelce Op. – Prudnik (dojazd do przejścia granicznego z Czechami). Przez gminę przebiega autostrada A4 łącząca zachód ze wschodem Europy (na terenie gminy znajdują się dwa zjazdy z autostrady).

Gmina Krapkowice zajmuje powierzchnię 97,44 km2, z czego 21 km2 przypada na miasto. Powierzchnia Gminy stanowi 22% obszaru powiatu krapkowickiego. Gmina jest zamieszkana przez 22 446 osób.

Podstawę gospodarki od lat stanowi przemysł papierniczy – Zakłady papiernicze Metsa Tissue oraz mniejsze zakłady rodzinne. Powstaniu licznych przedsiębiorstw sprzyja rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna. W latach ubiegłych w Krapkowicach-Otmęcie działała jedna z największych fabryk obuwia, na terenie której dziś działają liczne mniejsze przedsiębiorstwa. Gmina posiada kompletną infrastrukturę techniczną, włącznie z oczyszczalnią ścieków.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2019
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  28-05-2019 11:01
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  28-05-2019 11:09
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 735
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl