Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu ochrony lokali wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Krapkowice w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyznaczam następujące osoby Zdzisław Tupko oraz Tomasz Bordak. § 2. Dane wraz z numerem telefonu osób wyznaczonych do ochrony lokali zostaną przekazane p.o. Komendantowi Powiatowemu Policji w Krapkowicach oraz przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych. § 3. 1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, osoby wyznaczone do ochrony lokali, zobowiązane są do sprawowania stałego, zewnętrznego nadzoru lokalu oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń, zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez Policję. 2. Zobowiązuję przedstawicieli wyznaczonych do ochrony lokali do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00 w zasięgu łączności telefonicznej.§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi wyborczemu. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 138/2019.pdf