Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 642/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 50 ust. 6, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 642/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura