Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół VI/2019 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr VI/2019 z VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 18 kwietnia 2019 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFSprawozdanie roczne WPS.pdf
PDFSprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP w Krapkowicach.pdf
PDFSprawozdanie WTZ za 2018r.pdf
PDFOcena Zasobów Pomocy Społ.-2018.pdf
PDFFundusz sołecki 2018 rok.pdf
PDFInformacja na temat udziału sołectw Gminy Krapkowice w Programie Odnowy Wsi. Plan na 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2019 r.pdf
PDFInformacja nt. inwestycji WiK.pdf
PDFSprawozdanie z programu współpracy Gminy Krapkowice za 2018.pdf
PDFInformacja o stanie organizacyjnym i technicznym jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie Krapkowice 2019.pdf
PDFZamówienia publiczne 2018 i I kw. 2019.pdf
PDFInformacja dotycząca stanu przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wytąpienia powodzi.pdf

Wyniki głosowań:
PDFgłosowanie- w spr przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami ..pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 1.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 2.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 3.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 4.pdf
PDFgłosowanie- w spr. wycofania z porządku obrad projektu nr 5.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 6.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 7.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 9 wraz z autopoprawką.pdf
PDFgłosowanie- w spr. autopoprawki nr 2 do Projektu nr 9.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 10 wraz z autopoprawką.pdf
PDFgłosowanie- w spr. autopoprawki nr 2 do Projektu nr 10.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 11.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 12.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 13.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 14.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 15.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 16.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 17.pdf
PDFgłosowanie- Projekt uchwały nr 18.pdf
PDFgłosowanie- w spr. oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFgłosowanie- w spr. Przyjęcia Protokołów z dnia 28 lutego i 14 marca br.pdf
PDFgłosowanie- w spr. przyjęcia Sprawozdania Burmistrza z działalnośœci w okresie międzysesyjnym.pdf
PDFgłosowanie- w spr. przyjęcia Sprawozdania z reliazcji rocznego programu współpracy.pdf
PDFgłosowanie- w spr. przyjęcia sprawozdań z rocznej działalnośœci jednostek gminnych.pdf
PDFgłosowanie- w spr. wniosku dot. sprzedaży terenu przy ul. Staszica.pdf
PDFgłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku obrad autopopr. nr 2 do projektu nr 10.pdf
PDFgłosowanie- w spr. wprowadzenia do porządku autopopr. nr 2 do projektu nr 9.pdf