Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 1. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Krapkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 1) Jolanta Myśluk do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Krapkowicach;
2) Małgorzata Glombica do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krapkowicach;
3) Małgorzata Mandziuk-Rafa do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krapkowicach;
4) Krzysztof Madej do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Krapkowicach;
5) Maciej Migdał do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Krapkowicach;
6) Katarzyna Niećko do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Krapkowicach;
7) Robert Nowak do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Krapkowicach;
8) Iwona Niklewicz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Krapkowicach;
9) Jagoda Lalka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Krapkowicach;
10) Marcin Ogrodnik do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Dąbrówce Górnej;
11) Lucyna Marzec do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Rogowie Opolskim;
12) Karina Nowicka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Żywocicach;
13) Anna Wojtala do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pietnej;
14) Adelajda Pawelczyk do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Żużeli;
15) Adriana Imiołek do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Kórnicy;
16) Ewa Kostka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Ściborowicach;
17) Damian Górski do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Steblowie;
18) Ireneusz Meisner do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Krapkowicach;
19) Anna Grodzińska do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Krapkowicach.

§ 2. Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej określa załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki - pomocnikowi wyborczemu Gminy Krapkowice. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura