Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Na podstawie: art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach w następującym składzie: 1) Harald Brol- przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji;2) Jolanta Myśluk- przedstawiciel Gminy Krapkowice; 3) Maciej Migdał- przedstawiciel Gminy Krapkowice; 4) Stanisław Jędrusik- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 5) Jolanta Jaworek- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 6) Teodozja Świderska- przedstawiciel Kuratorium Oświaty; 7) Renata Michalczyk- przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 8) Małgorzata Mania- przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 9) Natalia Malcherczyk- przedstawiciel Rady Rodziców; 10) Magdalena Misiak-Pacion- przedstawiciel Rady Rodziców; 11) Alina Pogorzelska- przedstawiciel ZNP w Krapkowicach; 12) Maria Wronka- przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura