Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół IV/2019 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr IV/2019 z IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 21 lutego 2019 r. uchwały Rady Miejskiej»PDFPlany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2019 rok.pdf (4,39MB)
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za 2018 r..pdf (2,44MB)
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości.pdf (5,73MB)
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie 2018.pdf (469,39KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice 2018.pdf (583,23KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice 2018.pdf (545,03KB)
PDFSprawozdanie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018.pdf (232,86KB)

Wyniki głosowań:
PDFGłosowanie-wniosek Pana Brzozowskiego (złożony przy omawianiu projektu nr 25 ).pdf (14,65KB)
PDFGłosowanie-w spr. projektu uchway nr 17.pdf (17,35KB)
PDFGłosowanie-w spr. wprowadzenia do porz¹dku projektu nr 31.pdf (14,99KB)
PDFGłosowanie-w spr. wprowadzenia do porzadku autopoprawki do projektu nr 25.pdf (14,87KB)
PDFGłosowanie- wniosek Pana Małkiewicza złożony przy projekcie nr 11.pdf (15,10KB)
PDFGłosowanie-w spr. Projektu uchwały nr 1.pdf (15,20KB)
PDFGłosowanie- wniosek Pana Kandziory (złożony przy omawianiu projektu nr 25).pdf (14,53KB)
PDFGłosowanie- wniosek Pana Małkiewicza (złozony przy omawianu projektu nr 13).pdf (15,32KB)
PDFGłosowanie- wniosek Pana Małkiewicza (złożony przy omawianiu projektu nr 25).pdf (14,54KB)
PDFGłosowanie- w spr. zatwierdzenia inf. nt. programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf (15,27KB)
PDFGłosowanie- w spr. zatwierdzenia inf. nt. przeciwdziałania narkomanii.pdf (15,16KB)
PDFGłosowanie- w spr. zatwierdzenia programu dzialalnoœci kulturalnej.pdf (15,43KB)
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porządku autopoprawki projektu nr 16.pdf (14,96KB)
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku obrad autopoprawki do projektu nr 14.pdf (15,02KB)
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porządku autopoprawki do projektu nr 11.pdf (15,06KB)
PDFGłosowanie- w spr. uwzględnienia uwagi nr 9 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,70KB)
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku autopoprawki do projektu nr 13.pdf (15,02KB)
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku autopoprawki projektu nr 26.pdf (15,12KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia sprawozdania Burmistrza.pdf (15,99KB)
PDFGłosowanie- w spr. uwzględnienia uwagi nr 7 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,57KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 26.pdf (15,08KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia porządku wraz z zmianami.pdf (14,96KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia protokołu z III Sesji RM.pdf (15,29KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 13.pdf (15,30KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 25.pdf (15,08KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 27.pdf (15,50KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 30.pdf (17,18KB)
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 11.pdf (14,96KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 20.pdf (16,39KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 25 wraz z autopoprawką.pdf (15,03KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 26 wraz z autopoprawka.pdf (15,17KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 8.pdf (15,38KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 9.pdf (15,28KB)
PDFGłosowanie- w spr. Projektu uchwały nr 5.pdf (15,17KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 6.pdf (15,36KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 7.pdf (15,10KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 3.pdf (15,60KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 4.pdf (15,44KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 31.pdf (16,19KB)
PDFGłosowanie- w spr. Projektu uchwały nr 2.pdf (15,17KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 10.pdf (15,29KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 19.pdf (17,63KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 29.pdf (15,75KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu nr 15.pdf (16,30KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu nr 16 wraz z autopoprawka.pdf (15,02KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 18 (projket uchwaly nr 22).pdf (14,63KB)
PDFGłosowanie- w spr. projektu nr 12.pdf (16,89KB)
PDFGłosowanie- w spr. Projektu nr 14 wraz z autopoprawka.pdf (14,95KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 13 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,64KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 15 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,62KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 17 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,55KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 11 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,52KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 12 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,61KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 6 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,72KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 8 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,62KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 10 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,75KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 3 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,60KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 4 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,51KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 5 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,65KB)
PDFGłosowanie w spr. informacji z realizcji uchwaly nt regulaminu utrzymania czystoœci.pdf (15,41KB)
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 2 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,63KB)
PDFGłosowanie- w spr. autoporawki do projektu nr 14.pdf (15,07KB)
PDFGłosowanie- w spr. informacji nt. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomoœci.pdf (15,48KB)
PDFGłosowanie- w spr uwzględnienia uwagi nr 1 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,60KB)
PDFGłosowanie- w spr wprowadzenia do porządku projektu nr 30.pdf (15,17KB)
PDFGłosowanie- w spr wycofania z porz¹dku projektu nr 21.pdf (15,10KB)
PDFGłosowanie- projekt uchwały nr 28.pdf (16,23KB)
PDFGłosowanie- w spr projektu nr 11 wraz z autopoprawką.pdf (14,63KB)
PDFGłosowanie- projekt uchwaly nr 24.pdf (15,94KB)
PDFGłosowanie- Projekt uchwały nr 13 wraz z autopoprawka.pdf (15,01KB)
PDFGłosowanie- projekt uchwały nr 22 wraz z rozpatrzonymi uwagami.pdf (14,89KB)
PDFGłosowanie- odrzucenie uwagi nr 14 (projekt uchwały nr 22).pdf (14,61KB)
PDFGłosowanie- odrzucenie uwagi nr 16 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,65KB)

PDFGłosowanie- odrzucenie uwagi nr 16 (projekt uchwaly nr 22).pdf (14,65KB)
PDFGłosowanie- Projekt uchwaly nr 23.pdf (16,29KB)
PDFGłosowanie - w spr. programu rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (15,45KB)
PDFGłosowanie - w spr. projektu uchwały nr 18.pdf (17,94KB)
PDFGłosowanie - w spr. zatwierdzenia inf. nt. programu wspierania rodziny.pdf (14,97KB)
PDFGłosowamie w spr. przyjêcia autoporawki do projektu nr 16.pdf (14,91KB)
PDFPlany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2019 rok.pdf (4,39MB)
PDFProtokół NrIV z Sesji RM w dniu 21 lutego 2019.pdf (370,41KB)
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za 2018 r..pdf (2,44MB)
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości.pdf (5,73MB)
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie 2018.pdf (469,39KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice 2018.pdf (583,23KB)
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice 2018.pdf (545,03KB)
PDFSprawozdanie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018.pdf (232,86KB)