Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 21 lutego 2019 roku:
PDFUchwała nr IV-34-2019- w spr wyrażenia zgody na sprzedaż nier..pdf
PDFUchwała nrIV-35-2019- w sprwyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr IV-36-2019-w spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała nrIV-37-2019-w spr zgody na nieodpł. nabycie nier..pdf
PDFUchwała nrIV-38-2019- w spr wyrażenia zgody na sprzedaż nier..pdf
PDFUchwała nrIV-39-2019-w spr wyrażenia zgody na sprzedaż nier..pdf
PDFUchwała nrIV-40-2019- w spr. wyr. zgody na nieodpł nabycie nier..pdf
PDFUchwała nrIV-41-2019- w spr wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf
PDFUchwała nr IV-42-2019- w spr wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom..pdf
PDFUchwała nr IV-43-w spr wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom..pdf
PDFUchwała nr IV-44-2019 w spr bonifikat z tytułu jednorazowej opłaty.pdf
PDFUchwała nrIV-45-2019-w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-228-2016.pdf
PDFUchwała nr IV-46-2019- w spr. wyboru metody.pdf
PDFUchwala nr IV-47-2019 w spr. wzorów deklaracji.pdf
PDFUchwała nrIV-48-2019 - ws. szczegółow. warun.przyznawan odpłat za usługi opiekuńcze i specjalistycz. opiekuń..pdf
PDFUchwała nr IV-49-2019 w spr ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Gminy Krapkowice oraz określenia granic obwodów od 1 wrzesnia 2019 roku.pdf
PDFUchwała Nr IV-50-2019- w sprawie zmiany aktu założycielskiego PSP Nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr IV-51-2019-w sprawie zmiany aktu założycielskiego PSP Nr 4 w Krapkowicach..pdf
PDFUchwała nrIV-52-2019-w sprawie zmiany aktu założycielskiego PSSP Nr 5 w Krapkowicach..pdf
PDFUchwała nrIV-53-2019-w spr ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli w grupach mieszanych.pdf
PDFUchwała IV_54_2019.-mpzp-Steblów.pdf
PDFUchwała IV_55_2019 w spr.przystąpienia do zmiany mpzp-Górna,Koziołka.....pdf
PDFUchwała IV_56_2019-w spr.uchwalenia zmiany mpzp-Parkowa,Kozielska....pdf
PDFUchwały Nr IV 57 2019 w spr.zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019.pdf
PDFUchwała Nr IV 58 2019 w sprawie zmiany wpf.pdf
PDFUchwała nrIV-59-2019- w spr przekazania śr. finans. na rzecz Policji w roku 2019.pdf
PDFUchwała Nr IV-60-2019 w spr Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała IV_61_2019-- w spr.projekt Regulaminu -woda, ścieki.pdf
PDFUchwała nrIV-62-2019 - w spr. rady nadzorczej BIOKRAP.pdf
PDFUchwała IV_63_2019-w spr.przekazania skargi do Woj.Sądu Administracyjnego.pdf