Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.02.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku administracyjnego ze zmianą sposobu użytkowania wydzielonej części komunikacji na punkt obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, na terenie działki ewidencyjnej nr 242/3 k.m. 13 w Krapkowicach.