Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie aktualizacji kart usług stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach

Na podstawie art.33 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 41/2005 Burmistrza Krapkowic z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Zarządzeniem nr 8/2008 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2005 Burmistrza Krapkowic z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach zarządzam, co następuje:

§ 1. w Krapkowicach pod względem ich aktualności i przydatności przy załatwianiu spraw urzędowych podaje się do publicznej wiadomości spis kart usług oraz wykaz obowiązujących druków przy załatwianiu spraw urzędowych w 2019 roku - zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.
1. Po przeprowadzeniu rocznego przeglądu kart usług stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy 2. Karty usług wraz z drukami udostępnia się w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (wvw.bip.krapkowice.pl) oraz w formie papierowej na stanowiskach pracy w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 54/2019.pdf

PDFZalacznik2 54/2019.pdf

PDFuzasadnienie 54/2019.pdf