Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2019 w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice.

Na podstawie Zarządzenia Nr 30/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu udzielenia sołtysom pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno- technicznej dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich wyznacza się następujących pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach na opiekunów sołectw: 1) Pan Longin Włodarczyk- Sołectwo Borek
2) Pani Adelajda Pawelczyk- Sołectwo Dąbrówka Górna
3) Pan Damian Górski- Sołectwo Gwoździce
4) Pan Maciej Migdał - Sołectwo Kórnica
5) Pani Justyna Torka- Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki
6) Pan Piotr Górecki- Sołectwo Pietna
7) Pani Joanna Marcinek- Sołectwo Rogów Opolski
8) Pani Beata Grelich- Sołectwo Steblów
9) Pan Daniel Kondziela- Sołectwo Ściborowice
10) Pan Jarosław Guś- Sołectwo Żużela
11) Pani Karina Nowicka - Sołectwo Żywocice

§ 2. Do zadań opiekuna, o którym mowa w §1, należy: 1) dostarczenie sołtysowi obwieszczeń Burmistrza Krapkowic o zwołaniu zabrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rad sołeckich, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania- zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia;
2) prowadzenie obsługi organizacyjno- technicznej zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej;
3) pomoc w przygotowaniu i przekazanie do Biura Rady Miejskiej dokumentacji z zebrania sprawozdawczo- wyborczego;
4) współpraca z sołtysem przy tworzeniu materiałów i organizacji zebrań wiejskich.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 4. Tarci moc zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 31/2019.pdf