Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice

Gmina ma obowiązek zapewnienia i stworzenia warunków realizacji polityki ekologicznej państwa w sposób zgodny z zasadami nakreślonymi w przepisach o ochronie środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Dokument ten służy realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy Krapkowice służyć będą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. Efektem realizacji programu będzie poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie.

Organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska. Program uchwala rada gminy. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie gminy.

PDFUchwała Nr III-22-2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.12.2018 roku.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2019
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  14-01-2019 07:51
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  14-01-2019 07:53
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 538
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl