Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026

Gmina ma obowiązek zapewnienia i stworzenia warunków realizacji polityki ekologicznej państwa w sposób zgodny z zasadami nakreślonymi w przepisach o ochronie środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Dokument ten służy realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy Krapkowice służyć będą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. Efektem realizacji programu będzie poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie.

Organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska. Program uchwala rada gminy. Z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie gminy.

PDFUchwała Nr III-22-2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.pdf (4,83MB)
PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020.pdf (1,56MB)

PDF  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022.pdf (2,55MB)