Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)

STAŁE I DORAŹNE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
- VIII KADENCJA (2018 - 2023):

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Malinowski Andrzej - Przewodniczący Komisji

2. Kandziora Dariusz     

3. Orzechowski Adam

4. Waligóra Jarosław

5. Warzecha Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przedmiot działania:
Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy - w  tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy Krapkowice.KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

1. Mazurek Paweł- Przewodniczący Komisji

2. Koczulla Dorota 

3. Linek Tomasz- Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Misiewicz Marcin

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. 


PDFPlan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok.pdf
PDFPlan Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf


PDFWnioski Komisji Połączonych z dn.16.03.22 cz. II.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn.16.03.22.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn. 22.02.22.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn. 14.12.21 r..pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn. 16.11.2021 r..pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dnia 20 kwietnia 2021r..pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dnia 23 lutego 2021r..pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dnia 20.08.2020.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dnia 23.06.2020.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn. 23.04.2020 r.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn.29.05.2019 r. cz. II.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn.29.05.2019 r.pdf
PDFWnioski Komisji Połączonych z dn. 14.11.19 r..pdf


 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1. Kandziora Dariusz - Przewodniczący Komisji

2. Karwecka Maria

3. Krajka Andrzej

4. Makselon Jagoda

5. Orzechowski Adam

6. Thiel Artur

7. Tomala Ewald

8. Wójcik Anna - Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Żyłka Ireneusz

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z zapewnieniem odpowiedniej bazy i kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

PDFPlan Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2022 roku.pdf
PDFPlan PracyKomisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok.pdf
PDFPlan Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2020 roku.pdf
PDFPlanu Pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2019 roku.pdf

Wnioski:

PDFWnioski z dn. 20.06.22 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 11.04.22 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 20.09.2021r. 2.pdf
PDFWnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 20.09.2021r. 1.pdf
PDFWnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 21.06.2021r..pdf
PDFWniosek z dnia 14 grudnia 2020r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dnia 16 listopada 2020r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dnia 21.09.2020 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 24.02.2020 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 16.12.19 Komisja Edukacji Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 18.11.19 Komisja Edukacji Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 23.09.19 Komisja Edukacji Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 24.06.19 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 15.04.19 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 11.02.19 Komisja Edukacji Kultury i Sportu.pdf
PDFWnioski z dn. 18.02.19 Komisja Edukacji Kultury i Sportu.pdfKOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Karwecka Maria - Przewodnicząca Komisji

2. Brzozowski Józef

3. Dziuk Karolina

4. Makselon Jagoda

5. Malinowski Andrzej

6. Małkiewicz Andrzej

7. Rybczyk Teresa

8. Waligóra Jarosław - Zastępca Przewodniczącej Komisji

9. Warzecha Andrzej

10. Wójcik Anna

11. Żyłka Ireneusz

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

PDFPlan Komisji Spraw Społecznych na 2022.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok.pdf
PDFPlan Komisji Spraw Społecznych na 2020.pdf
PDFPlanu Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok.pdf

Wnioski:

PDFWnioski z dn. 21.06.22 Komisja Spraw Społecznych.pdf
PDFWnioski z dn. 12.04.22 Komisja Spraw Społecznych.pdfKOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW

1. Koczulla Dorota

2. Brzozowski Józef

3. Dziuk Karolina

4. Krajka Andrzej

5. Linek Tomasz

6. Małkiewicz Andrzej

7. Mazurek Paweł

8. Misiewicz Marcin - Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Rybczyk Teresa

10. Thiel Artur - Przewodniczący Komisji

11. Tomala Ewald

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

PDFPlan Komisji Gospodarki i Finansów na 2022.pdf
PDFPlan Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2021.pdf
PDFPlan Komisji Gospodarki i Finansów na 2020 rok.pdf
PDFPlanu Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2019.pdf

Wnioski:

PDFWnioski z dn. 22.06.22 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 13.04.22 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski Komisji Gospodarki i Finansów z dnia 22.09.2021r..pdf
PDFWnioski Komisji Gospodarki i Finansów z dnia 23.06.2021r..pdf
PDFWnioski z dnia 16 grudnia 2020r. - Komisja Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dnia 18 listopada 2020r. - Komisja Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dnia 23.09.2020 - Komisja Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 26.02.2020 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 18.12.19 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 18.12.19 Komisji Gospodarki i Finansów cz. II.pdf
PDFWnioski z dn. 20.11.19 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 25.09.19 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 26.06.19 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 17.04.19 Komisji Gospodarki i Finansów.pdf
PDFWnioski z dn. 17.04.19 Komisji Gospodarki i Finansów cz. II.pdf
PDFWnioski z dn. 20.02.19 Komisji Gospodarki i Finansów.pdfKOMISJA DORAŹNA ds. ODZNACZEŃ

1. Ireneusz Żyłka - Przewodniczący Komisji     

2. Brzozowski Józef

3. Friedla Bernard

4. Kandziora Dariusz

5. Karwecka Maria

6. Malinowski Andrzej 

7. Thiel Artur

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie złożonych wniosków o nadanie odznaczeń, odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice".