Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie odbioru robót wykonanych w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz wysięgnikach naściennych na oprawy ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru robót inwestycji pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz wysięgnikach naściennych na oprawy LED w obrębie rynku w Krapkowicach” w składzie: 1) Romuald Haraf – przedstawiciel Gminy Krapkowice (Przewodniczący Komisji)2) Katarzyna Kubacka – przedstawiciel Gminy Krapkowice, 3) Henryk Ligęza – przedstawiciel Gminy Krapkowice.
§ 2. Komisja przystąpi do odbioru robót budowlanych w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 09:00, przy udziale: 1) Armin Zimerman – przedstawiciel wykonawcy.
§ 3. Z dokonanych czynności odbioru robót Komisja sporządzi protokół odbioru. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura