Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 29 listopada  2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

II Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:
1.  Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad - odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
3.  Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji
- projekt uchwały nr 1  z dnia 26.11.2018 r.
4.  Wybór składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i przewodniczącego Komisji
- projekt uchwały nr 2 z dnia 26.11.2018 r.
5.  Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przewodniczącego Komisji
- projekt uchwały nr 3  z dnia 26.11.2018 r.
6.  Wybór składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącego Komisji
- projekt uchwały  nr 4 z dnia  26.11.2018 r.
7.  Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i przewodniczącego  Komisji
- projekt uchwały nr 5 z dnia 26.11.2018 r.
8.  Wybór składu osobowego Komisji  Doraźnej ds. Odznaczeń  i przewodniczącego Komisji
- projekt uchwały nr 6 z dnia 26.11.2018r.
9.  Podjęcie uchwał w sprawach  różnych:
     1) projekt uchwały nr 7 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w   Krapkowicach-  projekt z dnia  26.11.2018 r.
     2) projekt uchwały nr 8 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic - projekt z dnia 26 listopada 2018 r.
10.  Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad.
11.  Wolne wnioski i zapytania.
12.  Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:
PDFProjekt uchwały Nr 1 w sparwie Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 2 Komisja Skarg i Wniosków.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 Komisja Edukacji,Kultury.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 Komisja Spraw Społecznych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 Komisja Gosp.i Finansów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 Komisja Doraźna ds. Odznaczeń.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr.wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.pdf