Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2019 ROK


1. Przedmiot zgłaszanych projektów.

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art.3 ust.2 i art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.).


2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje.

Na realizację projektów w 2019 roku przeznacza się kwotę – 400 000,00 zł
 

3. Termin realizacji projektów.

Dofinansowanie udzielane przez Gminę Krapkowice na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.

3. Termin składania wniosków: do dnia  17 grudnia 2018 r. godz. 17:00  

4. Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
PDFZarządzenie nr 1056.2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22.11.2018 roku.pdf
PDFOgłoszenie konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Krapkowice w 2019 roku.pdf
PDFSzczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku.pdf
PDFWzór wniosku.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFWzór sprawozdania.pdf

DO POBRANIA:
DOCXWzór wniosku.docx
DOCXWzór sprawozdania.docx