Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
3) informację o stanie mienia gminy przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

 

PDF   Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej .pdf

PDFZalacznik1 894/2018.pdf

PDFZalacznik2 894/2018.pdf

PDFZalacznik3 894/2018.pdf

PDFZalacznik4 894/2018.pdf

PDFZalacznik5 894/2018.pdf

PDFZalacznik6 894/2018.pdf

PDFZalacznik7 894/2018.pdf

PDFZalacznik8 894/2018.pdf

PDFZalacznik9 894/2018.pdf

PDFZalacznik10 894/2018.pdf

PDFZalacznik11 894/2018.pdf

PDFZalacznik12 894/2018.pdf

PDFZalacznik13 894/2018.pdf

PDFZalacznik14 894/2018.pdf

PDFZalacznik15 894/2018.pdf

PDFZalacznik16 894/2018.pdf

PDFZalacznik17 894/2018.pdf

PDFZalacznik18 894/2018.pdf

PDFZalacznik19 894/2018.pdf

PDFZalacznik20 894/2018.pdf