Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 1015/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 1432) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję mającą za zadanie zebranie i zliczenie głosów na poszczególne propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. w składzie: 1. II Zastępca Burmistrza Krapkowic – Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji,
2. Franciszek Glombica – Członek Komisji,
3. Nikola Schreiber – Członek Komisji,
4. Grzegorz Barcik – Członek Komisji,
5. Tomasz Ślęzak - Członek Komisji,
6. Anna Grodzińska – Członek Komisji,
7. Justyna Torka – Członek Komisji,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Krapkowic. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura