Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach- 06.09.2018 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 31.08.2018 roku, działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r.poz.994 z późn.zm.)


zwołuję na dzień 6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17
XLV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
2) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) zmieniająca Uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice;
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zakończenie XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Józef Brzozowski

 

Załączniki: