Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 16.08.2018 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) 

zwołuję na dzień 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1500
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

XLIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

 

z porządkiem obrad:
1.Otwarcie XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok;
2)  w sprawie zmiany wpf;
3) w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;
4 ) w sprawie nadania nazwy ulicy Wierzbowej w Krapkowicach;
5)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice;
6) w sprawie zmiany uchwały  Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi;
7) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 27 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLIII/493/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach.   
9) w sprawie zmiany  uchwały nr XLII/475/2018 z dnia  26 kwietnia 2018 w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej Nr 45 na odcinku Rogów Opolski- węzeł Opole Południe".                                                                                                 
3.  Zakończenie  XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                 /-/ Andrzej Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjekt uchwały Nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 23.08.2018.pdf (490,04KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf z 23.08.2018.pdf (462,99KB)
PDFProjekt uchwały na 3-obwód głosowania.pdf (155,52KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie nadania nazwy ul. Wierzbowa.pdf (1,50MB)
PDFprojekt uchwały Nr 5 w sprawie regulaminu utrzymania czystości.pdf (279,13KB)
PDFprojekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany uchwały Nr X-116-2015.pdf (1,36MB)
PDFprojekt uchwały Nr 7 w sprawie określenia szczegółowego sposobu.pdf (2,75MB)
PDFProjekt uchwły nr 8 w spr.skargi-plan zagosp.pzestrzen. Ligonia.pdf (193,79KB)
PDFprojekt uchwały nr 9 - w sprawie zmiany uchwały przekazania dotacji celowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów opolski - węzeł Opole Południe.pdf (191,82KB)
Autopoprawki:
PDFAutopoprawka do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 23.08.2018.pdf (488,15KB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 23.08.2018.pdf (485,02KB)
PDFAutopoprawka do projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf z 23.08.2018.pdf (463,55KB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały nr 3 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.pdf (201,88KB)
PDFAutopopawka do projektu uchwały nr 5.pdf (5,12MB)