Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 21.06.2018

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku:

PDFUchwała Nr XLIII-481-2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok.pdf (94,80KB)
PDFUchwała Nr XLIII-482-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2017 rok.pdf (94,68KB)
PDFUchwała Nr XLIII-483-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice.pdf (99,25KB)
PDFUchwała Nr XLIII-484-2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krapkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (96,63KB)
PDFUchwała Nr XLIII-485-2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2017 rok.pdf (187,56KB)
PDFUchwała Nr XLIII-486-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok.pdf (339,23KB)
PDFUchwała Nr XLIII-487-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (383,90KB)
PDFUchwała Nr XLIII-488-2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (104,02KB)
PDFUchwała Nr XLIII-489-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-301-2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.pdf (97,04KB)
PDFUchwała Nr XLIII-490-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-339-2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.pdf (100,33KB)
PDFUchwała Nr XLIII-491-2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (97,29KB)
PDFUchwała Nr XLIII-492-2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (106,21KB)
PDFUchwała Nr XLIII-493-2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach.pdf (2,63MB)
PDFUchwała Nr XLIII-494-2018 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Krapkowice.pdf (192,66KB)
PDFUchwała Nr XLIII-495-2018 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 428 ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej do kategorii dróg gminnych.pdf (662,93KB)
PDFUchwała Nr XLIII-496-2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.pdf (100,44KB)
PDFUchwała Nr XLIII-497-2018 w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zadań i przeprowadzenia konsultacji społecznych - budżet obywatelski.pdf (360,62KB)
PDFUchwała Nr XLIII-498-2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic.pdf (97,67KB)
PDFUchwała Nr XLIII-499-2018 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Krapkowic.pdf (94,87KB)