Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 21.06.2018

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku:

PDFUchwala Nr XLIII 481 2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Krapkowice za 2017.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 482 2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 483 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 484 2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania....pdf
PDFUchwała Nr XLIII 485 2018 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidow. za 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 486 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 21.06.2018.zip.x. po poprawce 27.06..pdf
PDFUchwała Nr XLIII 487 2018 w sprawie zmiany wpf z 21.06.2018.pdf
PDFUchwał Nr XLIII 488 2018 w sprawie emisji obligacji.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 489 2018 w spr. zmiany uchw. dot.pożyczki długoterm.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 490 2018 w sprawie zm. uchw. Nr XXV-339-2005 z dn. 21.09.05-statut OPS Krce.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 491 2018 w sprawie zgody na nieodpł. nabycie nieruch.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 492 2018 w sprawie stawek opłat za odpady.pdf
PDFUchwała nr XLIII 493 2018 w sprawie mpzp Koziołka i Ligonia w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 494 2018 w sprawie regulaminu placów zabaw.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 495 2018 w sprawie zaliczenia drogi woj nr 428 do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 496 2018 w sprawie zmiany dotacji celowej dla żłobków.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 497 2018 w sprawie budżetu obywatelskiego.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 498 2018 w sprawie wynagrodzenia burmistrza.pdf
PDFUchwała Nr XLIII 499 2018 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza.pdf